Αξιοπιστία, Διαφάνεια, Αποτελεσματικότητα!
Φροντίζοντας το κτίριό σας…

Η S-tate Management Systems στηριζόμενη στη δομή της, στην κάθετη οργάνωση που διαθέτει και στην πολυετή πείρα της στο χώρο, είναι σε θέση να διεκπεραιώνει -εν γένει- διαχειριστικές εργασίες και δραστηριότητες σε ακίνητα, να παρέχει διαχειριστικές συμβουλές και να αναλαμβάνει την επιμέλεια υποθέσεων σχετικών με τη διαχείριση ακινήτων, παρέχοντας συνέπεια και ποιότητα εργασίας.

Μέσα στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος Euro Διαχείριση, που έχει αναπτύξει, έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την εκτέλεση ενός μεγάλου εύρους εργασιών, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία της πολυκατοικίας και του κτιρίου σας.

EURO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 • Οικονομικός Τομέας

  Α) Έκδοση κοινοχρήστων:

  – Συλλογή απαραίτητων παραστατικών
  – Εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης, ειδοποιητηρίων και αποδείξεων για κάθε ένοικο

  Β) Διανομή κοινοχρήστων:

  – Τοποθέτηση συγκεντρωτικής κατάστασης –μαζί με φωτοαντίγραφα όλων των νομίμων παραστατικών- σε κεντρικό σημείο (π.χ. πίνακας ανακοινώσεων) του κτιρίου
  – Διανομή των ατομικών ειδοποιητηρίων πόρτα-πόρτα ή στο γραμματοκιβώτιο κάθε ενοίκου

  Γ) Είσπραξη κοινοχρήστων:

  – Είσπραξη των κοινοχρήστων από εκπρόσωπο της εταιρείας μας, που σας επισκέπτεται στο χώρο σας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα
  – Κατάθεση των κοινοχρήστων σε Τραπεζικό Λογαριασμό (συνεργαζόμαστε με 4 μεγάλες τράπεζες)

  Δ) Εξόφληση Δαπανών:

  – Πληρωμή των κοινόχρηστων εξόδων του κτιρίου (π.χ. ΔΕΗ – ΔΕΥΑΠ – Ανελκυστήρας, Καθαριότητα, Πετρέλαιο κ.λπ.)

  Ε) Απολογισμός :

  – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
  – Ενημέρωση, αναλυτική παρουσίαση και απόδοση λογαριασμού κάθε οικονομικής περιόδου

  Επίσης, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης, η S-tate έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την ταχεία εκτέλεση εργασιών τεχνικής φύσεως σχετικά με το δίπτυχο επισκευή και συντήρηση -εν γένει- οικιακών και εργασιακών εγκαταστάσεων, σε κάθε είδους πολυώροφη οικοδομή. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με την ανάθεσή τους σε τρίτους ειδικευμένους και έμπειρους τεχνικούς (λ.χ. ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς, ξυλουργούς, υδραυλικούς κ.λπ.) και άπτονται ολόκληρου του φάσματος των εγκαταστάσεων της οικοδομής, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες της σύγχρονης τεχνολογίας.

 • Τεχνικός Τομέας

  Α) Συντήρηση :

  – Τακτικός έλεγχος για τη σωστή λειτουργία του Ανελκυστήρα
  – Έλεγχος Φωτισμού και γενικά των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
  – Έλεγχος της Πρόσβασης και της Ασφάλειας του Κτιρίου
  – Έλεγχος Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  – Παρακολούθηση της κατανάλωσης Πετρελαίου
  – Προγραμματισμός της παραλαβής του
  – Ετήσια Συντήρηση του Λέβητα και του Καυστήρα
  – Ετήσια Αναγόμωση των Πυροσβεστήρων του Κτιρίου
  – Ετήσια Απολύμανση – Απεντόμωση των κοινόχρηστων χώρων

  Β) Επισκευή :

  – Αποκατάσταση όλου του φάσματος της Ηλεκτρολογικής και της Θερμοϋδραυλικής Εγκατάστασης του Κτιρίου
  – Επαναφορά των συστημάτων Πρόσβασης και Ασφάλειας του Κτιρίου (κλειδαριές, Υαλοπίνακες κ.λπ.)

  Γ) Αναβάθμιση :

  – Εξωτερικές Επισκευές Επιχρισμάτων και Χρωματισμοί
  – Υγρομονώσεις και Θερμομονώσεις
  – Αντικατάσταση μηχανημάτων με άλλα, νεότερης τεχνολογίας

 • Νομικό Τμήμα

  – Διαρκής Ενημέρωση για τις Διατάξεις που διέπουν τη Συνιδιοκτησία
  – Νομικές Συμβουλές σε θέματα ερμηνείας του Κανονισμού του Κτιρίου
  – Εξώδικες Οχλήσεις, όπου απαιτείται
  – Διεκπεραίωση Δικαστικών Υποθέσεων

 • Μεσιτικό Τμήμα

  Α) Διαμεσολάβηση:

  – Συλλογή Στοιχείων Ακινήτου
  – Διαρκής Ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων Ακινήτων
  – Επιλογή των υποψήφιων πελατών
  – Διεκπεραίωση της συναλλαγής ( Ενοικίαση ή Πώληση)

  Β) Διαχείριση:

  – Απαραίτητες Επισκευές στο Ακίνητο
  – Είσπραξη Μισθωμάτων για λογαριασμό του εκάστοτε ιδιοκτήτη
  – Τακτοποίηση Υποχρεώσεων Ακινήτου

“S-tate Management Systems”

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Ακινήτων

Πρώτοι στην Ελλάδα, εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης πολυκατοικιών από το 1993

Επικοινωνήστε με την εταιρεία S-tate Management Systems & εξασφαλίστε προνομιακές τιμές!