Διαχειριστικά Θέματα Κτιρίων

Ηεταιρεία μας αναλαμβάνει πλήρως τη μηχανογραφημένη έκδοση των κοινοχρήστων σας και, εν γένει, τη διαχείριση των εξόδων του κτιρίου σας σε μηχανογραφημένη μορφή, χωρίς καμία πιθανότητα λάθους, σε απλή και κατανοητή μορφή για όλους τους ενοίκους.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της S-tate Management Systems διαθέτει μεγάλη πείρα στον προϋπολογισμό όλων των τρέχοντων δαπανών, όπως είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.

Μηνιαίως εκδίδουμε φύλλα με αναλυτικές χρεώσεις, που αναγράφουν τα έξοδα που καλύπτει αναλογικά ο κάθε ένοικος του κτιρίου. Πέρα από την έκδοση των κοινοχρήστων, φροντίζουμε και για την είσπραξη των μηνιαίων λογαριασμών.

Το σύστημα έκδοσης των κοινόχρηστων εξόδων εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα πεδία για την καταχώριση των δαπανών των πολυκατοικιών, παρέχοντας παράλληλα τις απαραίτητες πληροφορίες και επεξηγήσεις σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφόρηση. Στόχος της S-tate Management Systems, στην Πάτρα, η ουσιαστική κάλυψή σας αναφορικά με όλα τα διαχειριστικά θέματα που αφορούν στο κτίριό σας.

Ειδοποιητήριο

Υπόδειγμα Ειδοποιητηρίου Κοινοχρήστων

“S-tate Management Systems”

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Ακινήτων

Πρώτοι στην Ελλάδα, εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης πολυκατοικιών από το 1993

Επικοινωνήστε με την εταιρεία S-tate Management Systems & εξασφαλίστε προνομιακές τιμές!